Departaments

Direcció
Administració Federativa
Coordinació Futbol 11
Coordinació Futbol 7
Coordinació Tecnificació
Fisiologia
Metodologia
Psicologia
Scouting
Administració
Compres
Comunicació
Esdeveniments
Internacionalització
Partners
Relacions externes